Odricanje odgovornosti

Korisnici ne smeju da prenose niti objavljuju bilo kakav materijal lascivne sadržine koji bi potencijalno mogao da iskvari ili izopači lica koja bi mogla čitati, gledati ili slušati sadržaje predstavljene ili prikazane u njemu. Korisnici su saglasni i garantuju da neće teretiti niti smatrati odgovornim Udruženje za rekreaciju Flo, njegove podružnice, afilijacije, službenike i zaposlene, za bilo kakva potraživanja, zahteve ili štetu, uključujući i advokatske naknade, koje potražuje bilo koja treća strana, nastale usled ili kao posledica korišćenja od strane korisnika, ili pružanja usluga Udruženja za rekreaciju Flo. Udruženje za rekreaciju Flo zadržava pravo da objavi sve informacije o korišćenju svojih usluga, uključujući i sadržaj tih informacija, bez prethodnog dobijanja saglasnosti od strane korisnika.